Vyberte stranu

Hranice medzi spamom a kvalitnou prínosnou komunikáciou so zákazníkom je veľmi tenká. Profesionálne a vkusne spracovaný newsletter je efektívnym online-marketingovým nástrojom a príjemnou pomocou zákazníkom v ich rozhodovaní. Ak sa prekročia medze vkusu a newsletter nie je pre zákazníka prínosom, veľmi ľahko môže spôsobiť praví opak, zničiť reputáciu firmy a potenciálnych zákazníkov odohnať. Nasledujúce desatoro ako vytvoriť úspešný newsletter, Vám bude v tomto smere nápomocné:

1. Newsletter posielajte cez špecializovanú aplikáciu

Pokiaľ hodláte rozosielať newsletter, použite na to špecializovaný program pre email marketing – ako napríklad už nami zmieňovaný Mailchimp. Emailingové programy ponúkajú okrem samotného odosielanie aj pokročilejšie funkcie, ako napríklad odosielanie grafického letáku, sledovanie štatistík doručenie, triedenie zoznamu zákazníkov, hromadné odosielanie emailov iba vybraným zákazníckym skupinám a mnoho ďalších užitočných utilitiek.

2. Majte iba jeden cieľ a obmedzený počet oznámení

Pred tvorbou newslettera by ste si mali ujasniť, čo je vaším cieľom. Nemusí to byť len predaj konkrétnych produktov. Pre obchod sú prínosné aj informácie z poslaných dotazníkov, registrácia do ďalších projektov, výborný efekt má aj prosté oznamovanie noviniek a zaujímavých informácií. Zjednoťte svoje myšlienky, neponúkajte v newsletteri rozdielne informácie, vypichnite iba tú hlavnú (napríklad otvorenie novej kamennej predajne). Moderná newsletter-emailingová kampaň si veľmi zakladá na jednoduchosti a výstižnosti oznámenia.

3. Predmet správy rozhoduje

Predmet správy rozhoduje o tom, či si zákazník správu otvorí, alebo ju rovno zmaže. Skúste príjemcov motivovať k tomu, aby email otvorili. Nalákajte ich na tému, nevykladajte však všetky karty na stôl, zachovajte určité tajomstvo, ktoré ich bude motivovať k prečítaniu celého oznámenia.

4. Oslovujte v jednotnom čísle

Vyhnite sa oslovenie typu Vážení zákazníci, pokúste sa prihovárať ku každému zákazníkovi zvlášť. Použiť môžete aj menej formálny jazyk. Pozor na dialekt! Oslovujete zákazníkov naprieč celou republikou!

5. Užívatelia na internete nečítajú

Texty sa pokúste formulovať v krátkych odsekoch, pre rozdelenie dlhšieho textu používajte odrážky, pre zdôraznenie dôležitých informácií sa nebojte používať nadpisy s väčším písmom. Obsah by mal byť pochopiteľný už po prečítaní nadpisov, umožnite zákazníkovi, aby si mohol oznámenie prečítať zbežne, ale aj podrobne.

6. Nebojte sa bannerov a grafiky

Propagujete nejaký produkt? Verte, že obrázok vyjadrí viac, ako tisíc slov. Do emailu je možné začleniť interaktívne prvky, ako napríklad video, animáciu či MP3 podscast. Buďte k sebe ale kritickí. Nemáte pre grafiku vlohy? Kontaktujte nás!

7. Motivujte užívateľa k akcii

Nezabúdajte na to, že ak užívateľa nezaujmete na prvý pokus, vo väčšine prípadov sa k emailu už nevráti. Zvýraznite dôležité prvky (tlačidlo kúpiť, odpovedať a pod.) a povedzte užívateľom, čo majú urobiť.

8. Skúšajte a testujte viac variantov

Každá skupina zákazníkov je iná, líši sa používatelia módneho internetového obchodu od eshopu predávajúceho zváračky. Na každú skupinu bude platiť niečo iné. Využite A / B testovanie, skúšajte nové neopozerané formy ponúk.

9. Newsletter kombinujte s ďalšími marketingovými nástrojmi

Organizujete súťaž, máte zľavy na určité výrobky? Nezabudnite ich spomenúť v newsletteri, presne toto vaši zákazníci chcú. Utvorte pre nich zaujímavou zľavou akciu, alebo ich odmeňte iným spôsobom za to, že odoberajú novinky.

10. Kontrolujte návratnosť investície

Newsletter je na rozdiel od reklamy médium, u ktorého môžete očakávať okamžitú reakciu. Po odoslaní newslettera môžete čoskoro a ľahko skontrolovať, koľko návštevníkov vám z newslettera prišlo a koľko ich naozaj nakúpilo!

Shares
Share This

Posuň ďalej

Zdieľaj tento príspevok a pomôž svojim priateľom byť stále FRESH !