Vyberte stranu
Responzívny dizajn ako konkurenčná výhoda

Responzívny dizajn ako konkurenčná výhoda

Res­pon­si­ve de­sign (res­pon­zív­ny di­zajn) je je­den z naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ných poj­mov dneš­ka. Má však vô­bec vý­znam sa ním za­obe­rať? Čo mi mô­že pri­niesť? A ako na to? Na tie­to otáz­ky sa po­kú­si­me od­po­ve­dať. Res­pon­zív­ny di­zajn je po­mer­ne...
Minimalistický dizajn ala Jobs style

Minimalistický dizajn ala Jobs style

Grafické spracovanie webstránok, e-shopov a rovnako aj mobilných aplikácií začína byť čím ďalej tým jednoduchšie. Minimalistický dizajn tzv “čistý” sa stáva trendom dnešnej doby. Ako sú na tom vaše predajné kanály (webstránky, brožúry, letáky a pod.) ? MENEJ JE VIAC...

Dôležitý trend dizajn 2013

Nielen oblečenie podlieha módnym trendom, ale aj v oblasti propagácie sa podnikatelia, firmy i zákazníci nechajú ovplyvňovať tým, čo je „in“. Či už ide o webové stránky, tlačoviny najrôznejšieho druhu od vizitiek, cez letáčiky až po billboardy, prezentácie na...